Sparen voor later

Hoe u gaat sparen hangt vooral af van het doel waarvoor u spaart en het moment waarop u over uw geld wilt beschikken.

De manier waarop u spaart - de spaarvorm - is afhankelijk van uw eigen financiële situatie, maar ook van andere omstandigheden.

Als u gaat beginnen met sparen, kunt u eerst in overleg met mij bepalen hoe en op welke manier u uw geld ter  beschikking wilt hebben.

Daarna is het mogelijk één of meer spaarvormen te kiezen, optimaal rekening houdend met uw wensen.

Wilt u altijd, onbeperkt en kosteloos, over uw spaargeld kunnen beschikken. Dan is bijvoorbeeld internetsparen een goede mogelijkheid. Heeft u liever een hogere rente op uw spaargeld? Denkt u dan eens aan Depositosparen.

Sparen voor een aanvulling op uw pensioen

Aanvullend Pensioensparen doet u altijd op een geblokkeerde spaarrekening. Zo kunt u eenvoudig en fiscaal voordelig sparen voor een aanvulling op uw AOW en pensioen. Wilt u uw pensioen nog even uitstellen, dan kunt u op deze manier uw vrijgekomen lijfrentekapitaal nog verder laten groeien.